Valitse sivu

Erämessut netissä (Kostet Oy) järjestämien tapahtumien yleiset osallistumisehdot

 

1. Näytteilleasettajat ja tuotteet

Näytteilleasettajia voivat olla kyseisen alan tuotteiden ja palveluiden valmistajat, tuottajat, maahantuojat, myyjät, jälleenmyyjät sekä alan järjestöt ja yhteisöt.

Ainoastaan järjestäjän hyväksymät tuotteet voivat olla esillä osastolla. Järjestäjällä on oikeus poistaa osastolta muut kuin ilmoittautuessa mainitut tuotteet.

Näytteille asetettuja tuotteita ei saa messujen aikana poistaa osastolta.

Vain järjestäjän suostumuksella saadaan osastolla mainita muu kuin näytteilleasettajan, hänen päämiehensä tai edustajansa nimi.

Järjestäjällä on oikeus rajoittaa messuosaston muotoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.

 

2. Näyttelytilan varaus

Näyttelytila varataan tapahtuman nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella tai muutoin kirjallisesti sähköpostilla. Järjestäjä vahvistaa ilmoittautumisen kirjallisella sopimusvahvistuksella, joka on molempia osapuolia sitova. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Erämessut netissä yleisiä osallistumisehtoja.

Näytteilleasettajalla on oikeus 4 päivän kuluessa vahvistuksen saapumisesta peruuttaa näyttelyosastonvaraus kirjallisesti, jolloin osaston vuokraa ei peritä.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta vuokrata tai muuten luovuttaa osastoaan tai sen osaa ilman

järjestäjän kirjallista lupaa.

 

3. Näyttelyosastojen sijoitus

Järjestäjä asettaa näytteilleasettajille paikat huomioiden toimialaryhmityksen, osaston tarkoituksenmukaisen käytön sekä näytteilleasettajien toivomukset mahdollisuuksiensa mukaan.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden osastokarttojen muutoksiin valmisteluaikana.

 

4. Sopimuksen purkaminen

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, mikäli

näytteilleasettaja peruuttaa osallistumisensa kirjallisesti 4 päivän kuluessa näyttelyvahvistuksen

saapumisesta tai paikanvuokraa ei ole eräpäivään mennessä maksettu.

Sopimuksen purkautuessa messujärjestäjä perii jo

erääntyneet maksut, jotka samoin kuin aikaisemmin suoritetut maksut jäävät järjestäjälle.

Varattaessa näyttelyosasto alle 7 vuorokautta ennen tapahtumaa ei peruutusoikeutta ole.

 

5. Messuluettelo

Messuluettelo julkaistaan tapahtuman nettisivuilla. Näytteilleasettajista tulee luetteloon yrityksen nimi, osastonumero, linkki yrityksen nettisivuille sekä lyhyt kuvaus tuotteista tai palveluista Tiedot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

 

6. Tietojen käsittely ja tietosuoja

Järjestäjällä on oikeus, sovellettavaa tietosuojasäädäntöä noudattaen, luovuttaa näytteilleasettajan

ja/tai heidän edustajiensa yhteystiedot tapahtuman järjestämiseen kiinteästi osallistuville tahoille,

kuten toimeksiantajat, alihankkijat ja mediakumppanit sekä käsitellä ja käyttää yhteystietoja Erämessut netissä myynnissä ja markkinoinnissa.

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjältä vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

7. Valitukset

Järjestäjällä on varattava oikeus messun tai näyttelyn aikana korjata mahdolliset näytteilleasettajaa

koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä

ja viimeistään ennen messujen tai näyttelyn päättymistä. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan

ensisijaisesti neuvottelemalla. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana on Kajaanin kaupunki. Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään

perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

 

8. Yleiset määräykset

 Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjä pidättää

itselleen oikeuden messutapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan korvauksetta.

Sopimusehdoista poikkeaminen voi aiheuttaa näyttelyosaston sulkemisen.

 

9. Sopimusehtojen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

Mikäli osa näistä sopimusehdoista on tai tulee lainsäädännön tai sen muutosten tai muista syistä pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ovat sopimusehdot yhä muilta osin yhä voimassa.

Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä yhteisymmärryksessä tällaisen ehdon korvaamisesta

vastaavan tarkoituksen sisältävällä pätevällä täytäntöönpanokelpoisella ehdolla.

 

10. Järjestäjä 

Erämessut Netissä (Kostet Oy)

Kantolantie 14, 87910 KAJAANI

Y-tunnus 2095955-0

Antti Matikainen

+358 44 551 1718,

antti@eramessutnetissa.fi

Tomi Kostet

+358 440 490 900,

tomi@eramessutnetissa.fi

TAKAISIN ETUSIVULLE >